چقدر زندگی ها متفاوته! چقدر عجیبه که باید برای یه سری چیزا تلاش بکنی اونم در صورتی که حتی نمیدونی اون چیزا چیه...فقط حس میکنی باید یه کاری بکنی.حالا چی کار؟؟؟خودت هم نمیدونی!!!

اونوقت تازه بعد از کلی تلاش کردن و به این در و اون در زدن میفهمی واسه چیزی تلاش کردی که اصلا خواست تو نبوده! تو اصلا دنبال یه چیز دیگه بودی...انگار دست روزگار تورو به اونجا کشونده و توام اصلا هیچ مقاومتی نکردی...

آخه چرا؟چرا همیشه باید بذاری دیگران برات تصمیم بگیرن؟چرا ماهیت وجودی خودت رو فراموش کردی؟چرا فراموش کردی که تو هم آدمی و حق داری زندگی کنی و خودت برای زندگی خودت تصمیم بگیری...برای یک بار هم که شده بلند شو... یه تکونی به خودت بده که دوروبرت رو یه هوای بد آلوده کرده...تو حقت نفس کشیدن توی این هوا نیست....سهم تو تموم آسمونه...

بلند شو تا دیر نشده لطفا!!!

 

پ.ن: سیمرغ عزیز میشه یه آدرسی از خودت به من بدی؟؟؟

/ 2 نظر / 19 بازدید
انیا

[لبخند]مرسی از اینکه بهم سر زدی لم